fepn 
 fepn 
VESTI I DOGAĐAJI

VAŽNO OBAVEŠTENJE


Polaganje prijemnog ispita za upis u školsku 2015/16 je 07.07.2015 u 11 časova

Zvanični upis za nove studente biće od 10.07.2015 do 17.07.2015


VAŽNO OBAVEŠTENJE


Prijava ispita za junski ispitni rok počinje 18.05.2015 i traje do 29.05.2015 ( cena prijave ispita je 500 dinara ).

Prijava ispita van navedenog roka će se naplaćivati 1.000 dinara.

Od uplate do prijave ispita potrebno je da prođu najmanje dva radna dana ( za prijavu ispita od 500 din. krajnji rok za uplate je 27.05. )


OBAVEŠTENJE


Prijava ispita za aprilski rok traje od 30.03. do 10.04.2015.

Aprilski rok traje od 20.04. do 8.05.2015.

Molimo studente da na vreme prijave ispite.


OBAVEŠTENJE - POČETAK ŠKOLSKE 2014/15


Predavanja za prvu i drugu godinu počinju sa 1.10.2014.

Vežbe za prvu i drugu godinu počinju 6.10.2014.

Predavanja za treću i četvrtu godinu počinju 6.10.2014.

Vežbe za treću i četvrtu godinu počinju 13.10.2014.

Studentska služba


OBAVEŠTENJE


Obaveštenje za septembarski ispitni rok i uslovi upisa u školsku 2014/15

Prijava ispita za septembarski ispitni rok počinje 25.08.2014. i traje do 8.09.2014.

Upis za narednu godinu za studente koji su stekli uslov počinje 1.07.2014.

Upis u 2.godinu:
2.ŠV-20-obrasca
Broj ESPB iz prve godine 37
Uplata prve rate školarine

Upis u 3.godinu
2.ŠV-20-obrasca
Broj ESPB iz prve godine 60
Broj ESPB iz druge godine 37
Uplata prve rate školarine

Upis u 4.godinu
2.ŠV-20-obrasca
Broj ESPB iz prve godine 60
Broj ESPB iz druge godine 60
Broj ESPB iz treće godine 37
Uplata prve rate školarine

Studentska služba


OBAVEŠTENJE


Prijava ispita za junski rok počinje 19.05.2014. i završava se 30.05.2014.godine.

Junski rok traje od 09.06.2014 - 30.06.2014.godine.

Overa letnjeg semestra je od 09.06.2014-20.06.2014.godine.


Prijava ispita za julski rok počinje 30.06.2014. i završava se 06.07.2014. godine.

Julski rok traje od 07.07.2014. - 18.07.2014. godine.

Studentska služba


OBAVEŠTENJEAkreditacija NIR

Na osnovu člana 18. tačke 2. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti (Službeni glasnik RS, br. 110/05 i 50/06 - ispravka) i osnovu čl. 5 i 10. Pravilnika o vrednovanju naučnoistraživačkog rada i postupku akreditacije naučnoistraživačkih organizacija (Službeni glasnik RS, br. 90/06), a na zahtev Fakulteta za ekonomiju i političke nauke, Ulica Palmira Toljatija broj 3, broj: 115/09 od 27.02.2009 godine,
Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija donosi

ODLUKU

1. AKREDITUJE SE FAKULTET ZA EKONOMIJU I POLITIČKE NAUKE, Ulica Palmira Toljatija broj 3, kao privatni fakultet u oblasti društvenih nauka - ekonomija i žurnalistika, za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti jer ispunjava uslove propisane u čl. 5. i 10. Pravilnika o vrednovanju naučnoistraživačkog rada i postupu akreditacije naučnoistraživačkih organizacija (Službeni glasnik RS, br. 90/06):

-poseduje rešenje o ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje delatnosti izdato od strane ministarstva nadležnog za visko obrazovanje;
-upisan u registar visokoškolskih ustabova koji vodi ministarstvo nadležno za visoko obrazovanje;
-ima 70% nastavnika u radnom odnosu sa punim radnim vremenom od ukupnog broja predmeta za svaki akreditovani studijski program - 15 nastavnika (2 redovna profesora, 3 vanredna profesora i 10 docenata);
-ima odgovrajući prostor i opremu za obavljanje naučnoistraživačkog rada, koje utvrđuje odgovarajući stručni tim Odbora za akreditaciju u skladu sa prihvaćenim standardima i normativima za svaku oblast naučnoistraživačkog rada;
-ima program naučnoistraživačkog rada;
-ima program razvoja naučnoistraživačkog podmlatka;
-ima naučno-informativnu dokumentaciju ili bibliotečko-informacioni centar;
-rezultatima naučnoistraživačkog rada doprinosi razvoju nauke, odnosno doprinosi opštem fondu znanja

Preuzmite ceo dokument

Beograd, Palmira Toljatija 3
Telefoni: Rektorat 011/2697-891; Studentska služba 011/2609-754