fepn 
 fepn 
PROFESORI

[ Back ]

dr Branimir Pavla Inić

Predmeti

Međunarodni menadžment i marketing

 

Referentni objavljeni radovi

1.

Inić, B. Strategijski menadžment,  FTB, Beograd, oktobar 2006 , Narodna biblioteka Srbije, ISBN 86-86479-00-6

2.

Inić, B. Menadžment 2Ikone svetskog biznisa(500 strana), FTB,Beograd, septembar 2006, Narodna biblioteka Srbije, ISBN 86-86479-02-2

3.

Inić, B, Kukrika, M. Menadžment znanjem i intelektualnim kapitalom, FTB, Beograd, 2003. godine,  Narodna biblioteka Srbije, ISBN 86-83237-06-0

4.

Liderstvo u zemljama tranzicije, FTB, Beograd, 2008, Nacionalna monografija, Narodna biblioteka Srbije, ISBN 86-83237-56-2

5.

Inić, B., Multikuluralizam i preduzetništvo, FTB, Beograd,  2007, Nacionalna monografija, Narodna biblioteka Srbije, ISBN 86-83237-49-4

6.

Poslovna inteligencija, FTB, Beograd 2005, .Nacionalna monografija, Narodna biblioteka Srbije, ISBN 86-83237-22-2

7.

Menadžment i ITC, FTB, Beograd, 2006, Nacionalna monografija, Narodna biblioteka Srbije, ISBN 86-83237-33-8

8.

Menadžmentom znanja do učeće organizacije -resursi za pobedu- naučni skup Tehnologija, kultura i razvoj, zapadni Balkan na putu ka Evropskoj uniji, Tehnologija i društvo, Igalo, 2007

9.

Menadžment ljudskim resursima, od teorije ka praksi, Okrugli sto Management ljudskim resursima, Fakultet za menadžment «Braća Karić», 2007, Beograd,

10.

Menadžmentom znanja do učeće organizacije -resursi za pobedu- naučni skup Tehnologija, kultura i razvoj, zapadni Balkan na putu ka Evropskoj uniji, Tehnologija i društvo, Igalo, 2007


Beograd, Palmira Toljatija 3
Telefoni: Rektorat 011/2697-891; Studentska služba 011/2609-754